1 2 3 4

foto 5

Szkolenia zgrzewaczy zgodne z PN-EN 13067 oraz wytycznymi Urzędu Dozoru Technicznego


Ośrodek Szkolenia prowadzi szkolenia zgrzewaczy zgodnie z Polską Normą PN-EN 13067:2014 przeznaczone dla pracowników (zgrzewaczy) zatrudnionych przy budowie i eksploatacji sieci z rur polietylenowych i polipropylenowych. Podczas naszych szkoleń uczestnicy kursu przyswajają wiedzę teoretyczną na temat zasad budowy i eksploatacji sieci oraz przechodzą praktyczny kurs obsługi zgrzewarek i wykonywania połączeń doczołowych - elementem grzejnym (HS), elektrooporowych (HM) oraz polifuzyjnych - mufowych (HMS).

Prowadzone przez nas szkolenia zgodne są z wymogami Polskiej Spółki Gazownictwa, które obowiązują od dnia 01.01.2018r. – osoby wykonujące roboty związane z montażem gazociągów, przyłączy polietylenowych muszą posiadać aktualne zaświadczenie kwalifikacyjne (nie starsze niż 2 lata), zgodnie z normą PN EN 13067.


Szkolenia zawodowe organizowane są cyklicznie w siedzibie firmy. Po wcześniejszym umówieniu istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia w siedzibie klienta. Szkolenie trwa dwa dni i jest zakończone egzaminem oraz certyfikatem potwierdzającym nabycie w/w umiejętności. Podstawowy zakres szkolenia to zgrzewanie doczołowe i elektrooporowe, oraz zgrzewanie kształtek siodłowych elektrooporowych bez ograniczeń.
Prowadzimy także szkolenia dla osób nadzorujących prace zgrzewaczy zgodnie z normą PN-EN 13067.

Szkolenia zgrzewaczy zgodne z PN-EN 13067oraz wytycznymi Urzędu Dozoru Technicznego