1 2 3 4

Specjalizujemy się w zakresie prowadzenia kursu spawania stali. Wszyscy Ci, którzy zdecydują się na nasz Ośrodek Szkolenia Zawodowego, mogą liczyć na profesjonalne podejście do prowadzonego szkolenia spawalniczego. Jesteśmy przekonani co do jakości naszych specjalistycznych szkoleń zawodowych.

Szkolenia i egzaminy spawaczy

Szkolenie i egzaminowanie spawaczy stali odbywa się wg normy PN-EN ISO 9606-1 oraz PN-EN ISO 9606-2 w następujących metodach:

  • spawanie łukowe elektrodą otuloną E (111),
  • półautomatyczne w osłonie C02 MAG (135, 131),
  • półautomatyczne drutem proszkowym w osłonach gazowych (136, 137),
  • półautomatyczne drutem proszkowym samoosłonowym (114),
  • spawanie w osłonie gazów TIG (141),
  • spawanie acetylenowo - tlenowe (311)

w następujących grupach materiałowych: FM1, FM2, FM3, FM4 i FM5

W każdej z tych metod szkolenie zgodnie z normą odbywa się w systemie modułowym:

I moduł:               Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi

II moduł:             Kurs spawania blach spoinami czołowymi 

III moduł:            Kurs spawania rur spoinami czołowymi

Warunki przyjęcia na kurs spawacza: 

  • wykształcenie co najmniej podstawowe
  • ukończone 18 lat
  • stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy spawacza potwierdzony orzeczeniem lekarza medycyny pracy  

W cenę kursu spawacza wliczone są: 

- materiały edukacyjne, 

- zajęcia praktyczne i teoretyczne,

- egzamin, - książeczka spawacza, 

- certyfikat potwierdzający zdobyte umiejętności

Wszystkie kursy dla spawaczy składają się z zajęć praktycznych i teoretycznych zakończonych egzaminem.

Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu kursant otrzymuje książeczkę spawacza lub wpis do posiadanej książeczki spawacza

oraz certyfikat spawacza wg normy europejskiej  PN-EN ISO 9606-1

Nasza siedziba mieści się w centrum Zabrzu. Dogodna lokalizacja sprawia, że osoby z innych części aglomeracji mogą swobodnie zapisać się na nasz kurs spawacza.

Chorzów, Świętochłowice czy Bytom to miasta, z których mieszkańcy bez problemu dostaną się do naszej placówki szkoleniowej. 

Dla osób kończących u nas kursy spawania, możemy zaoferować szereg miejsc pracy w firmach z którymi mamy stałą współpracę.