1 2 3 4

1. Szkolenia z zakresu "Ręczny przecinacz termiczny" (cięcie gazowe - 16h i cięcie plazmowe - 19h) 

Po zdaniu egzaminu końcowego uczestnik uzyskuje uprawnienia do ręcznego cięcia tlenowego i plazmowego zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami dotyczącymi przeprowadzania egzaminów. Absolwenci szkolenia, po pozytywnym zaliczeniu egzaminu otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia "Kurs cięcia termicznego- tlenowego i plazmowego" oraz wpis do książeczki spawacza o ukończonym szkoleniu.

2. Szkolenia specjalistyczne z zakresu spawnia: kursy i egzaminy spawania rurociągów metodą STT (135 w pozycji PJ) wg PN-EN ISO 9606-1

3. Szkolenia specjalistyczne z zakresu obsługi automatów spawalniczych i uzyskania uprawnień operatorów automatu spawalniczego wg PN-EN ISO 14732

4. Szkolenia z zakresu lutowanie twarde metoda 912 wg PN-EN 14324

5. Przeprowadzamy na zlecenie firm proces kwalifikowania technologii spawania stali wg PN-EN 15614-1 oraz technologi zgrzewania termoplastycznych tworzy sztucznych wg PN-EN 13067 z dopuszczeniem Urzędu Dozoru Technicznego i TUV Rheinland:

a) Szczegółowa analiza produkcji spawalniczej (określenie zmiennych zasadniczych spawania: proces spawania, gatunek materiału podstawowego, wymiary elementów, rodzaj złącz – grubość, średnica, pozycje spawania),

b) Wytypowanie złącza próbnego,

c) Opracowanie wstępnej instrukcji technologicznej spawania – pWPS,

d) Wykonanie złącza próbnego,

e) Badania nieniszczące i niszczące technologii spawania,

f) Wydanie protokołu kwalifikowania technologii spawania WPQR przez jednostkę notyfikowaną,

g) Opracowanie instrukcji technologicznej spawania – WPS

 

6. Przeprowadzamy na zlecenie firm proces uznania firmy w jednostce Urzędu Dozoru Techniczego do wytwarzania, naprawy i modernizacji rurociągów przesyłowych do materiałów palnych, zbiorników stałych przeznaczonych dla rurociągów przesyłowych oraz zbiorników stałych ciśnieniowych

Specjalizujemy się w zakresie prowadzenia kursu spawania stali. Wszyscy Ci, którzy zdecydują się na nasz Ośrodek Szkolenia Zawodowego, mogą liczyć na profesjonalne podejście do prowadzonego szkolenia spawalniczego. Jesteśmy przekonani co do jakości naszych specjalistycznych szkoleń zawodowych.

Szkolenia i egzaminy spawaczy

Szkolenie i egzaminowanie spawaczy stali odbywa się wg normy PN-EN ISO 9606-1 oraz PN-EN ISO 9606-2 w następujących metodach:

  • spawanie łukowe elektrodą otuloną E (111),
  • półautomatyczne w osłonie C02 MAG (135, 131),
  • półautomatyczne drutem proszkowym w osłonach gazowych (136, 137),
  • półautomatyczne drutem proszkowym samoosłonowym (114),
  • spawanie w osłonie gazów TIG (141),
  • spawanie acetylenowo - tlenowe (311)

w następujących grupach materiałowych: FM1, FM2, FM3, FM4 i FM5

W każdej z tych metod szkolenie zgodnie z normą odbywa się w systemie modułowym:

I moduł:               Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi

II moduł:             Kurs spawania blach spoinami czołowymi 

III moduł:            Kurs spawania rur spoinami czołowymi

Warunki przyjęcia na kurs spawacza: 

  • wykształcenie co najmniej podstawowe
  • ukończone 18 lat
  • stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy spawacza potwierdzony orzeczeniem lekarza medycyny pracy  

W cenę kursu spawacza wliczone są: 

- materiały edukacyjne, 

- zajęcia praktyczne i teoretyczne,

- egzamin, - książeczka spawacza, 

- certyfikat potwierdzający zdobyte umiejętności

Wszystkie kursy dla spawaczy składają się z zajęć praktycznych i teoretycznych zakończonych egzaminem.

Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu kursant otrzymuje książeczkę spawacza lub wpis do posiadanej książeczki spawacza

oraz certyfikat spawacza wg normy europejskiej  PN-EN ISO 9606-1

Nasza siedziba mieści się w centrum Zabrzu. Dogodna lokalizacja sprawia, że osoby z innych części aglomeracji mogą swobodnie zapisać się na nasz kurs spawacza.

Chorzów, Świętochłowice czy Bytom to miasta, z których mieszkańcy bez problemu dostaną się do naszej placówki szkoleniowej. 

Dla osób kończących u nas kursy spawania, możemy zaoferować szereg miejsc pracy w firmach z którymi mamy stałą współpracę. 

foto 5

Szkolenia zgrzewaczy zgodne z PN-EN 13067 oraz wytycznymi Urzędu Dozoru Technicznego


Ośrodek Szkolenia prowadzi szkolenia zgrzewaczy zgodnie z Polską Normą PN-EN 13067:2014 przeznaczone dla pracowników (zgrzewaczy) zatrudnionych przy budowie i eksploatacji sieci z rur polietylenowych i polipropylenowych. Podczas naszych szkoleń uczestnicy kursu przyswajają wiedzę teoretyczną na temat zasad budowy i eksploatacji sieci oraz przechodzą praktyczny kurs obsługi zgrzewarek i wykonywania połączeń doczołowych - elementem grzejnym (HS), elektrooporowych (HM) oraz polifuzyjnych - mufowych (HMS).

Prowadzone przez nas szkolenia zgodne są z wymogami Polskiej Spółki Gazownictwa, które obowiązują od dnia 01.01.2018r. – osoby wykonujące roboty związane z montażem gazociągów, przyłączy polietylenowych muszą posiadać aktualne zaświadczenie kwalifikacyjne (nie starsze niż 2 lata), zgodnie z normą PN EN 13067.


Szkolenia zawodowe organizowane są cyklicznie w siedzibie firmy. Po wcześniejszym umówieniu istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia w siedzibie klienta. Szkolenie trwa dwa dni i jest zakończone egzaminem oraz certyfikatem potwierdzającym nabycie w/w umiejętności. Podstawowy zakres szkolenia to zgrzewanie doczołowe i elektrooporowe, oraz zgrzewanie kształtek siodłowych elektrooporowych bez ograniczeń.
Prowadzimy także szkolenia dla osób nadzorujących prace zgrzewaczy zgodnie z normą PN-EN 13067.

Szkolenia zgrzewaczy zgodne z PN-EN 13067oraz wytycznymi Urzędu Dozoru Technicznego