1 2 3 4

1. Szkolenia z zakresu "Ręczny przecinacz termiczny" (cięcie gazowe - 16h i cięcie plazmowe - 19h) 

Po zdaniu egzaminu końcowego uczestnik uzyskuje uprawnienia do ręcznego cięcia tlenowego i plazmowego zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami dotyczącymi przeprowadzania egzaminów. Absolwenci szkolenia, po pozytywnym zaliczeniu egzaminu otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia "Kurs cięcia termicznego- tlenowego i plazmowego" oraz wpis do książeczki spawacza o ukończonym szkoleniu.

2. Szkolenia specjalistyczne z zakresu spawnia: kursy i egzaminy spawania rurociągów metodą STT (135 w pozycji PJ) wg PN-EN ISO 9606-1

3. Szkolenia specjalistyczne z zakresu obsługi automatów spawalniczych i uzyskania uprawnień operatorów automatu spawalniczego wg PN-EN ISO 14732

4. Szkolenia z zakresu lutowanie twarde metoda 912 wg PN-EN 14324

5. Przeprowadzamy na zlecenie firm proces kwalifikowania technologii spawania stali wg PN-EN 15614-1 oraz technologi zgrzewania termoplastycznych tworzy sztucznych wg PN-EN 13067 z dopuszczeniem Urzędu Dozoru Technicznego i TUV Rheinland:

a) Szczegółowa analiza produkcji spawalniczej (określenie zmiennych zasadniczych spawania: proces spawania, gatunek materiału podstawowego, wymiary elementów, rodzaj złącz – grubość, średnica, pozycje spawania),

b) Wytypowanie złącza próbnego,

c) Opracowanie wstępnej instrukcji technologicznej spawania – pWPS,

d) Wykonanie złącza próbnego,

e) Badania nieniszczące i niszczące technologii spawania,

f) Wydanie protokołu kwalifikowania technologii spawania WPQR przez jednostkę notyfikowaną,

g) Opracowanie instrukcji technologicznej spawania – WPS

 

6. Przeprowadzamy na zlecenie firm proces uznania firmy w jednostce Urzędu Dozoru Techniczego do wytwarzania, naprawy i modernizacji rurociągów przesyłowych do materiałów palnych, zbiorników stałych przeznaczonych dla rurociągów przesyłowych oraz zbiorników stałych ciśnieniowych